Skip to main content

Art. 111 Prawa bankowego

Stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek - ZOBACZ

Stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat dla Klientów indywidualnych i Klientów instytucjonalnych - ZOBACZ

Terminy kapitalizacji odsetek dla Klientów indywidualnych i Klientów instytucjonalnych - ZOBACZ

Stosowane kursy walutowe- ZOBACZ

Władze Banku:
- Zarząd Banku
- Rada Nadzorcza Banku

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku:
Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego składają dwaj Członkowie Zarządu lub jeden Członek i Pełnomocnik lub dwóch Pełnomocników ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd.

Bank Spółdzielczy w Końskich jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Bank Spółdzielczy w Końskich działa na terenie województwa świętokrzyskiego oraz powiatów: radomszczańskiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, 41 372 83 03 fax 41 372 82 61. NIP 658-00-03-750, REGON 000497727, KRS 0000100386.