Skip to main content
 • Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej

System EBO zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki wykorzystaniu szyfrowania protokołem SSL oraz stosowaniu haseł jednorazowych przekazywanych za pomocą wiadomości SMS.

Przed zalogowaniem do serwisu i wykonaniem transakcji:  

 • sprawdź, czy adres strony serwisu transakcyjnego został wpisany prawidłowo:  https://ebo.bskonskie.pl/
 • sprawdź, czy na pasku adresu strony została wyświetlona zamknięta kłódka, oznaczająca nawiązanie szyfrowanego połączenia z Bankiem (nowoczesne przeglądarki internetowe sygnalizują certyfikaty SSL rozszerzonej walidacji zmianą koloru paska adresu na zielony)
 • sprawdź, czy strona serwisu jest zabezpieczona ważnym certyfikatem wystawionym dla witryny ebo.bskonskie.pl  której właścicielem jest Bank Spółdzielczy w Końskich, zweryfikowany przez GeoTrust Inc. (poprawność certyfikatu sprawdzisz klikając w zamkniętą kłódkę widoczną w oknie przeglądarki)
 • w razie wątpliwości sprawdź, czy dane dotyczące certyfikatu są zgodne z poniższymi:
  - wystawiony dla ebo.bskonskie.pl
  - wystawiony przez GeoTrust RapidSSL SHA256 CA - G3
  - ważny od 3 lipca 2015 do 4 lipca 2018
  - odcisk palca (SHA1) 5C:24:18:0B:6E:2E:52:3C:63:41:4C:DB:95:1D:45:D9:34:00:1B:47

Ze względów bezpieczeństwa po 5 próbach wprowadzenia nieprawidłowego hasła dostęp do systemu zostanie automatycznie zablokowany. W takim przypadku możesz zgłosić dyspozycję odblokowania telefonicznie bądź poprzez zgłoszenie się do placówki Banku Spółdzielczego w Końskich.


Za pomocą wiadomości SMS wysyłane są:

 • hasło aktywacyjne do pierwszego logowania do systemu,hasła jednorazowe służące do potwierdzania operacji zlecanych za pomocą systemu.
 • hasło SMS generowane jest automatycznie w momencie zlecania konkretnej operacji i może być użyte tylko do potwierdzenia tej operacji, a nie do innych celów.

Zawsze sprawdzaj, czy informacje otrzymane za pomocą wiadomości SMS zgadzają się z wykonywaną operacją. W szczególności zwróć uwagę na numery rachunków.

Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy, aby każdy zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej:

 • Nie wolno ujawniać nikomu haseł.
 • Nie wolno odchodzić od komputera podczas zalogowania do systemu.
 • Po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę.
 • Identyfikator także należy chronić. Identyfikator można podawać pracownikom Banku, jeżeli jest niezbędny do zrealizowania dyspozycji Klienta.
 • Nie wolno przechowywać swoich haseł razem z identyfikatorem. Własne hasło do logowania - podobnie jak numery PIN do kart płatniczych - najlepiej zapamiętać lub zapisać w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby.
 • Wpisując identyfikator i hasło należy upewnić się, że inne osoby nie mogą ich przechwycić lub podejrzeć.
 • Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych.
 • Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej używając nieznanych sieci bezprzewodowych. Nawet szyfrowane sieci bezprzewodowe nie zapewniają poufności przesyłanych informacji.
 • Hasło należy regularnie zmieniać.
 • Ustalając hasło należy używać kombinacji dopuszczalnych znaków. Należy unikać używania łatwych haseł (jak np. własnego imienia), ale stosować za to hasła trudne do rozszyfrowania (na przykład litery ze słów pochodzących z cytatów z książek lub z wymyślonych zdań).
 • Hasło musi mieć długość od 8 do 20 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę.
 • W systemie bankowości internetowej jest ustawiony czas automatycznego wylogowania w przypadku braku aktywności, aby zapewnić sobie komfort pracy przy zachowaniu rozsądnego poziomu bezpieczeństwa.
 • Jeśli korzystasz z bankowości internetowej w domu, zadbaj aby Twoje urządzenia służące do połączenia z Internetem były zabezpieczone w odpowiedni sposób (brak dostępu do panelu administracyjnego od strony Internetu, własne, inne niż fabryczne hasło administratora, regularnie uaktualniane oprogramowanie i sterowniki).
 • Regularnie instaluj uaktualnienia systemu operacyjnego swojego komputera. Używaj oprogramowania antywirusowego ze aktualizowanymi  bazami danych o wirusach i innych zagrożeniach.

Pamiętaj, że:

 • System EBO nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła jednorazowego przesłanego za pomocą SMS.
 • Na stronie logowania nigdy nie jest wymagane podanie hasła jednorazowego. Podczas logowania wpisuje się wyłącznie identyfikator użytkownika i ustalone przez siebie hasło (a przy pierwszym logowaniu hasło aktywacyjne z koperty lub przesłane przez SMS). Jeżeli widzisz stronę logowania, na której trzeba wpisać hasło jednorazowe, albo stronę, na której trzeba podać kilka haseł jednorazowych jednocześnie, potraktuj to jako próbę oszustwa.
 • W internecie krążą maile, w których znajdują się odsyłacze do fałszywych stron bankowości internetowej i prośby o zalogowanie się na takich stronach w celu np. potwierdzenia swoich danych. Bank nigdy nie wysyła tego typu informacji do klientów. Nie próbuj logować się do systemu bankowości internetowej za pomocą odsyłacza przesłanego w takich wiadomościach. Proponujemy także zapoznanie się z portalem Bezpieczny bank
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, 41 372 83 03 fax 41 372 82 61. NIP 658-00-03-750, REGON 000497727, KRS 0000100386.