Bankowość internetowa

EBO

System bankowości internetowej i mobilnej EBO

Przeznaczony jest dla każdego Klienta posiadającego rachunek typu ROR lub bieżący, który złoży w Banku pisemny wniosek o uruchomienie systemu. Zalety:

 • komfort i oszczędność czasu – możliwość złożenia dyspozycji z rachunku zdalnie, bez konieczności wizyty w Banku
 • dostęp do rachunków przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • prostota i wygoda użytkowania oraz pomoc systemowa ułatwiająca codzienną pracę
 • niższe opłaty za przelewy
 • stały i pewny kontakt z Bankiem
 • gwarantowana poufność informacji i pewność zabezpieczeń:
  • definiowany identyfikator użytkownika
  • hasło aktywacyjne dostarczane za pomocą SMS lub w poufnej kopercie
  • hasła jednorazowe dostarczane za pomoca SMS lub karty TAN
  • szyfrowanie SSL

Funkcjonalności systemu

Zaraz po zalogowaniu dostęp do najważniejszych informacji o posiadanych rachunkach, kartach, kredytach i lokatach

 • funkcja zapamiętywania odbiorców przelewów, do przyszłego wielokrotnego użycia,
 • funkcja tworzenia „zaufanych szablonów płatności” i „zaufanych kontrahentów”, która pozwala pominąć każdorazową autoryzację przelewów i znacząco skraca czas dokonywania rutynowych płatności,
 • płynne przełączanie pomiędzy kontem firmowym a osobistym, bez konieczności ponownych logowań
 • korespondencja z Bankiem bezpośrednio z systemu
 • sprawdzanie sald, dostępnych środków i historii na rachunkach bieżących i oszczędnościowych
 • sprawdzanie stanu rachunków kredytowych
 • sprawdzanie stanu rachunków kart płatniczych oraz wyświetlanie informacji o kartach i blokadach kartowych
 • wykonywanie przelewów krajowych i zagranicznych
 • wykonywanie przelewów z odroczonym terminem realizacji w PLN
 • wykonywanie przelewów w systemie Sorbnet
 • wykonywanie przelewów ekspresowych w systemie BlueCash
 • wykonywanie przelewów do ZUS
 • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych
 • doładowania telefonów pre-paid GSM krajowych operatorów telefonii komórkowej
 • otwieranie lokat terminowych w PLN i innych walutach wymienialnych
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji
 • zarządzanie szablonami płatności i lista kontrahentów
 • powiadomienia sms o zmianie salda rachunku lub wykonaniu dyspozycji

KIRI BS

 kiri

System KIRI umożliwia klientom Banku Spółdzielczego w Końskich wykonywanie operacji bankowych przez Internet, za pośrednictwem przeglądarki internetowej (producent zaleca Mozilla Firefox), przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie.

System KIRI BS powstał na zamówienie i przy efektywnej współpracy Banków Spółdzielczych. Dlatego jest rozwiązaniem "szytym na miarę", a co za tym idzie dobrze dostosowanym do potrzeb klientów Banków Spółdzielczych.

Bezpieczeństwo

Podczas projektowania i tworzenia KIRI BS położono szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych i transakcji. Bezpieczeństwo systemu zapewniają międz innymi :

* wyposażenie każdego klienta we własny unikalny certyfikat SSL
* kontrola certyfikatów SSL klientów i serwera
* szyfrowanie transmisji danych przez Internet protokołem SSL 256-bit
* zaawansowany proces kontroli logowania do systemu
* kody jednorazowe do zatwierdzania zleceń
* blokada konta po trzykrotnym błędnym podaniu hasła lub kodu jednorazowego
* limity transakcji jednorazowych i dziennych
* kontrola czasu bezczynności i wygasanie aktywnej sesji po 10 minutach
* możliwość blokady konta internetowego i karty kodów w razie utraty lub ujawnienia ich osobom niepowołanym
 
Funkcjonalność systemu
 

Obsługa przelewów :

    - standardowych
    - terminowych (odroczonych)
    - do Urzędów Skarbowych
    - do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
    - zleceń stałych
    - doładowania telefonów

Informacja o :

    - saldzie konta
    - dostępnych środkach
    - stopach procentowych
    - blokadach na rachunku
    - limicie pożyczki w RB/ROR
    - dostępnych limitach dla klienta (użytkownika)

Podgląd i wydruk :

    - przygotowywanie i wykonywanie przelewów jednorazowych (z możliwością określenia przyszłej daty realizacji przelewu),
    - przygotowywanie i wykonywanie przelewów do us i zus (z możliwością określenia przyszłej daty realizacji przelewu),
    - zamawianie potwierdzenia realizacji przelewu SMS-em,
    - przeglądanie listy przelewów opóźnionych,
    - przeglądanie, anulowanie i modyfikacja przelewów opóźnionych,
    - definiowanie przelewów zdefiniowanych (zwykłych, us, zus i zagraniczny),
    - przeglądanie listy przelewów zdefiniowanych,
    - przeglądanie, wykonywanie, modyfikowanie, usuwanie przelewów zdefiniowanych,
    - zapisanie przelewu zdefiniowanego jako podpisany,
    - importowanie i eksportowanie odbiorców
    - zarządzanie tzw. paczka przelewów (wysyłanie paczki przelewów zatwierdzonych jednym podpisem)

Zlecenia stałe :

   - przeglądanie listy zleceń stałych
   - przygotowywanie nowego zlecenia stałego,
   - przeglądanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń stałych,
   - zamawianie potwierdzenia realizacji zlecenia stałego SMS-em

Obsługa szablonów przelewów :

    - standardowych
    - do Urzędów Skarbowych
    - do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
    - dwa rodzaje funkcjonalne szablonów :
       * podpisane - gotowe do realizacji
       * niepodpisane - wymagają zatwierdzenia kodem jednorazowym

Kursy walut

Kursy walut2018-12-07 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1505
1 USD3.6403
1 CHF3.6469
1 GBP4.6292
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1.64
WIBOR 3M - średnia 1.70
WIBOR 3M 1.70
Redyskonto Weksli NBP 1.75
Referencyjna NBP 1.50
Lombardowa NBP 2.50
więcej