Zastrzeganie kart

W wypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia karty należy dokonać jej blokady (zastrzeżenia). Można to zrobić na kilka sposobów:

  • dzwoniąc na Infolinię Banku BPS tel.+48 86 215 50 50
  • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl
  • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828)
  • osobiście w placówce Banku, która wydała kartę
W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

W przypadku czasowej blokady karty istnieje możliwość odblokowania karty w terminie 60 dni od momentu zablokowania. Niezłożenie dyspozycji odblokowania karty spowoduje trwałe zastrzeżenie karty.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6476
1 CHF3.6600
1 GBP4.5876
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1.64
WIBOR 3M - średnia 1.70
WIBOR 3M 1.70
Redyskonto Weksli NBP 1.75
Referencyjna NBP 1.50
Lombardowa NBP 2.50
więcej