Zastrzeganie kart

W wypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia karty należy dokonać jej blokady (zastrzeżenia). Można to zrobić na kilka sposobów:

  • dzwoniąc na Infolinię Banku BPS tel.+48 86 215 50 50
  • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl
  • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828)
  • osobiście w placówce Banku, która wydała kartę

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

W przypadku czasowej blokady karty istnieje możliwość odblokowania karty w terminie 60 dni od momentu zablokowania. Niezłożenie dyspozycji odblokowania karty spowoduje trwałe zastrzeżenie karty.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.