Skip to main content
  • Zastrzeganie kart

Zastrzeganie kart

W wypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia karty należy dokonać jej blokady (zastrzeżenia). Można to zrobić na kilka sposobów:

  • dzwoniąc na Infolinię Banku BPS tel.+48 86 215 50 50
  • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl
  • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828)
  • osobiście w placówce Banku, która wydała kartę

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

W przypadku czasowej blokady karty istnieje możliwość odblokowania karty w terminie 60 dni od momentu zablokowania. Niezłożenie dyspozycji odblokowania karty spowoduje trwałe zastrzeżenie karty.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, 41 372 83 03 fax 41 372 82 61. NIP 658-00-03-750, REGON 000497727, KRS 0000100386.