Portal kartowy KARTOSFERA

W portalu kartowym Użytkownik karty może:

  • zmienić numer telefonu wykorzystywany wyłącznie do obsługi portalu kartowego
  • zmienić kod PIN posiadanych kart płatniczych
  • zastrzec posiadane karty płatnicze
  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure wymagane przy płatnościach internetowych
  • aktywować nowe lub wznowione karty płatnicze
  • wyłączyć lub ponownie włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanych kart
  • zmienić limity transakcyjne posiadanych kart płatniczych

Portal kartowy, regulamin oraz podręcznik użytkownika dostępne są pod adresem www.kartosfera.pl

Rejestracja w portalu przebiega z użyciem telefonu komórkowego podanego przy składaniu wniosku o kartę. Zmiany numeru można dokonać w placówce Banku lub poprzez Infolinię Banku BPS 801 321 456