Skip to main content
 • Kontakt

Kontakt

Obsługa klienta

Oddział w Końskich przy ul. Zamkowej 7, czynny: pon 9.30 - 16.30, wt-pt 8.30 - 15.30, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, kom. 519 368 722
Oddział w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 132A, czynny: pon 9.30 - 16.30, wt-pt 9.00 - 16.00, tel/fax. 41 374 11 08, 41 374 21 21, kom. 519 368 739
Oddział w Radoszycach przy ul. 1 Maja 2, czynny: pon 9.00 - 16.00, wt-pt 8.00 - 15.00, tel/fax. 41 373 50 03, 41 373 59 57, fax 41 373 59 56,  kom. 519 368 672

Centrala przy ul. Zamkowej 7, dostęna: 9.00 - 15.00 tel 41 372 83 03 fax 41 372 82 61, kom. 519 368 301


Infolinia Banku BPS czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
 • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
 • faks (+48) 86 215 50 01

Zastrzeżenia kart dla Klientów

 • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
 • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
 • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
 • faks (+48) 86 215 50 51

Napisz do nas

W sprawie oferty produktowej: b a n k @ b s k o n s k i e . p l
W sprawie blokady dostępu do bankowości internetowej: b l o k a d y @ b s k o n s k i e . p l
W sprawie reklamacji: r e k l a m a c j e @ b s k o n s k i e . pl

Obsługa klienta

Oddział w Końskich przy ul. Zamkowej 7, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, kom. 519 368 722
Oddział w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 132A, tel/fax. 41 374 11 08, 41 374 21 21, kom. 519 368 739
Oddział w Radoszycach przy ul. 1 Maja 2, tel/fax. 41 373 50 03, 41 373 59 57, fax 41 373 59 56,  kom. 519 368 672

Centrala przy ul. Zamkowej 7, tel 41 372 83 03 fax 41 372 82 61, kom  519 368 301


Infolinia Banku BPS czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
 • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
 • faks (+48) 86 215 50 01

Zastrzeżenia kart dla Klientów

 • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
 • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
 • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
 • faks (+48) 86 215 50 51

Napisz do nas

W sprawie oferty produktowej: b a n k @ b s k o n s k i e . p l
W sprawie blokady dostępu do bankowości internetowej: b l o k a d y @ b s k o n s k i e . p l
W sprawie reklamacji: r e k l a m a c j e @ b s k o n s k i e . pl

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, 41 372 83 03 fax 41 372 82 61. NIP 658-00-03-750, REGON 000497727, KRS 0000100386.