O Banku

Bank Spółdzielczy w Końskich

ul. Zamkowa 7
26-200 Końskie
tel. 41 372 25 74,  41 372 35 06, 41 372 83 03 fax 41 372 82 61

NIP 658-00-03-750

REGON 000497727

KRS 0000100386