Władze Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Końskich

Prezes Zarządu - Danuta Kucewicz
Wiceprezes Zarządu ds finansowo-księgowych -
 Monika Kuta
Wiceprezes Zarządu ds handlowych  - Zbigniew Domagała

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Końskich

Przewodniczący RN - Jan Szymczyk
Zastępca przewodniczącego RN - Karol Jedynak
Sekretarz RN - Astrid Jagiełło
Członek RN - Jadwiga Majchrzak
Członek RN - Stanisław Janus
Członek RN - Zofia Czapelska
Członek RN - Krystyna Serwatko