Skip to main content
 • Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

  Uwolnij zamrożony kapitał! Mieszkanie i dom mogą spełniać marzenia!

  Dlaczego warto?

  możliwość sfinansowania dowolnego celu - np. opłacenie wycieczki dookoła świata czy sfinansowanie studiów dziecka,
  dowolny okres kredytowania nawet do 15 lat,
  kwota kredytu do maksymalnie 60 % wartości nieruchomości,
  dogodne spłaty,
  wakacje kredytowe,
  karencja do 6 miesięcy.

  Klientom korzystającym z kredytów hipotecznych oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia zabezpieczające kredytowane nieruchomości, a także życie i zdrowie kredytobiorców. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

  Sprawdź:

  RRSO - oprocentowanie zmienne:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,06 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 266 000 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 50% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 9,99 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,39 %) i marży Banku w wysokości 2,60%, równa rata miesięczna: 2 856,82 PLN, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 256 357,05 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 256 357,05 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6 650,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 522 357,05 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 18  listopada  2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

  RRSO - oprocentowanie okresowo - stałe:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,06 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 266 000 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 50% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy  9,48 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,99 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,39 %) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości 2,60%.   równa rata miesięczna: 2 774,43 PLN, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 248 755,19 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 240 626,19 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6 650 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 514 755,19 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 18 listopada 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Przydatne informacje

  Lista akceptowanych Zakładów Ubezpieczeń

  Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

  Bank akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  - zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
  - umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

  Obsługa klienta

  Oddział w Końskich przy ul. Zamkowej 7, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, kom. 519 368 722
  Oddział w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 132A, tel/fax. 41 374 11 08, 41 374 21 21, kom. 519 368 739
  Oddział w Radoszycach przy ul. 1 Maja 2, tel/fax. 41 373 50 03, 41 373 59 57, fax 41 373 59 56,  kom. 519 368 672

  Centrala przy ul. Zamkowej 7, tel 41 372 83 03 fax 41 372 82 61, kom  519 368 301


  Infolinia Banku BPS czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  Napisz do nas

  W sprawie oferty produktowej: b a n k @ b s k o n s k i e . p l
  W sprawie blokady dostępu do bankowości internetowej: b l o k a d y @ b s k o n s k i e . p l
  W sprawie reklamacji: r e k l a m a c j e @ b s k o n s k i e . pl

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, 41 372 83 03 fax 41 372 82 61. NIP 658-00-03-750, REGON 000497727, KRS 0000100386.