Skip to main content
 • Unia Biznes
  #inwestycyjne

  Unia Biznes

  Kredytem pomostowym Unia Biznes można sfinansować inwestycje współfinansowane dotacjami z Funduszy Europejskich lub z programów wspólnotowych. Finansowanie zakupu ziemi, nowych maszyn i urządzeń, jak również ulepszanie i modernizacja dotychczasowego majątku, to tylko niektóre z możliwości, jakie daje kredyt Unia Biznes. W katalogu możliwości kredytowania znalazły się również wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej.

  - Kredyt Unia Biznes został stworzony z myślą o aktywnym włączeniu się w system wydatkowania środków unijnych, które przyznano Polsce na lata 2014 – 2020. Jest produktem nowoczesnym. Daje możliwość sfinansowania inwestycji realizowanych zarówno przez przedsiębiorcę, jak i rolnika. Inwestycji technologicznych, ekologicznych, turystycznych czy też badawczo – rozwojowych. Założenia kredytu Unia Biznes to zdrowy kompromis, łączący w sobie zarówno wymagania nakładane na Banki przez regulatorów, jak również wymagania związane z pracochłonną procedurą aplikowania o środki unijne - mówi Arkadiusz Zwierzchowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami Banku BPS.

  Dlaczego warto?

  dostosowanie procesu udzielenia kredytu do procedur związanych z funduszami unijnymi
  akceptowanie przez Bank wzorów dokumentów wymaganych przez instytucję publiczną przyznającą dotację
  długi okres ważności promesy kredytowej do 9 miesięcy
  możliwość sfinansowania do 100% wartości przedsięwzięcia
  okres kredytowania do 15 lat
  karencja w spłacie kapitału do 2 lat
  możliwość zwolnienia z prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
  dostępność kredytu w PLN

  Więcej informacji o produkcie dostępnych jest: http://www.bankbps.pl/msp/finansowanie-inwestycji/kredyt-pomostowy

  Obsługa klienta

  Oddział w Końskich przy ul. Zamkowej 7, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, kom. 519 368 722
  Oddział w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 132A, tel/fax. 41 374 11 08, 41 374 21 21, kom. 519 368 739
  Oddział w Radoszycach przy ul. 1 Maja 2, tel/fax. 41 373 50 03, 41 373 59 57, fax 41 373 59 56,  kom. 519 368 672

  Centrala przy ul. Zamkowej 7, tel 41 372 83 03 fax 41 372 82 61, kom  519 368 301


  Infolinia Banku BPS czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  Napisz do nas

  W sprawie oferty produktowej: b a n k @ b s k o n s k i e . p l
  W sprawie blokady dostępu do bankowości internetowej: b l o k a d y @ b s k o n s k i e . p l
  W sprawie reklamacji: r e k l a m a c j e @ b s k o n s k i e . pl

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, 41 372 83 03 fax 41 372 82 61. NIP 658-00-03-750, REGON 000497727, KRS 0000100386.