Skip to main content
  • Aktualności
  • Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia

Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia

02-01-2023

Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu lub podpisania aneksu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:

  • kredyt został wypłacony w całości
  • posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie
  • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat (od dnia zawarcia aneksu)
  • na dzień złożenia wniosku o przejście na stałą stopę do spłaty pozostały co najmniej 61 rat.

Pamiętaj: w okresie obowiązywania 5 letniej stałej stopy bazowej nie będziesz mieć możliwości zmiany oprocentowania na zmienne.

W celu zapoznania się z bieżącą ofertę kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem okresowo-stałym prosimy o kontakt z oddziałem Banku. Oferta – warunki cenowe kredytu zmieniają się co miesiąc. Potwierdzeniem oferty cenowej dla pierwszego okresu oprocentowania okresowo-stałego kredytu jest wydany Formularz informacyjny.

Przykład reprezentatywny:

RRSO - oprocentowanie zmienne:

Kredyt mieszkaniowy Mój DOM Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,37 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 347 130,00 PLN, okres kredytowania: 305 miesięcy; wkład własny: 30 % wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 9,58 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,39 %) i marży Banku w wysokości 2,19 % równa rata miesięczna: 3 040,18 PLN, łączna liczba rat: 305. Całkowity koszt kredytu 589 021,15 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 580 123,90 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 8 678,25 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 936 151,15 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 30 grudnia 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

RRSO - oprocentowanie okresowo - stałe:

Kredyt mieszkaniowy Mój DOM Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,80% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 347 130 PLN, okres kredytowania: 305 miesięcy; wkład własny: 30% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 9,07 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,58 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,39%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,19% , równa rata miesięczna 3 025,47 PLN, łączna liczba rat: 305. Całkowity koszt kredytu 578 037,92 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 569 140,67 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 8 678,25 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 925 167,92 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 30 grudnia 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, 41 372 83 03 fax 41 372 82 61. NIP 658-00-03-750, REGON 000497727, KRS 0000100386.