Informacje o przedsiębiorcach

Wykaz podmiotów, które przy wykonywaniu czynności na rzecz Banku Spółdzielczego w Końskich uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową
  1. I-BS.PL sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu
  2. Amplus sp. z o.o. z siedzibą w Łopusznie
  3. Bank BPS z siedzibą w Warszawie